[Tattooed norwegian tourist with fever and rashes].

Authors:
Kristin Helene Skullerud
Kristin Helene Skullerud
Seksjon for hudsykdommer Oslo universitetssykehus
Norway
Anne Torunn Mengshoel
Anne Torunn Mengshoel
Oslo University Hospital
Norway
Vegard Eldholm
Vegard Eldholm
Norwegian University of Life Sciences
Norway

Tidsskr Nor Laegeforen 2017 02 7;137(3):205-207. Epub 2017 Feb 7.

Infeksjonsmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus, Ullevål og Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin Oslo universitetssykehus.

Download full-text PDF

Source
http://dx.doi.org/10.4045/tidsskr.16.0710DOI Listing
February 2017
6 Reads

Publication Analysis

Top Keywords

fever rashes]
4
tourist fever
4
norwegian tourist
4
[tattooed norwegian
4
rashes]
1
tourist
1
fever
1
[tattooed
1

Similar Publications