A young woman who drank Strep test reagents.

Authors:
Vivian M Dalaker
Vivian M Dalaker
Allmennlegevakten Oslo kommune
Linn Elisabeth Fosshaug
Linn Elisabeth Fosshaug
Medisinsk avdeling Diakonhjemmet sykehus og Institutt for indremedisinsk forskning Oslo universitetssykehus
Kirsti S Andersson
Kirsti S Andersson
Akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus og Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus
Knut Erik Hovda
Knut Erik Hovda
Ullevaal University Hospital
Norway

Tidsskr Nor Laegeforen 2015 Dec 1;135(22):2067-70. Epub 2015 Dec 1.

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin og Akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus, UllevÄl.

Download full-text PDF

Source
http://dx.doi.org/10.4045/tidsskr.15.0190DOI Listing
December 2015
21 Reads

Publication Analysis

Top Keywords

drank strep
4
woman drank
4
test reagents
4
strep test
4
young woman
4
reagents
1
strep
1
drank
1
young
1
test
1

Similar Publications