Dr. Wojciech Dyś, MD, PhD, FEBU - Medical University of Lublin - Specialistic Hospital Pulawy Division of UroOncology

Dr. Wojciech Dyś

MD, PhD, FEBU

Medical University of Lublin

Specialistic Hospital Pulawy Division of UroOncology

Pulawy/Lublin, Lublin | Poland

Main Specialties: Oncology, Radiology-Diagnostic, Urology

Additional Specialties: urologist, radiology -diagnostic

Dr. Wojciech Dyś, MD, PhD, FEBU - Medical University of Lublin - Specialistic Hospital Pulawy Division of UroOncology

Dr. Wojciech Dyś

MD, PhD, FEBU

Introduction

Primary Affiliation: Medical University of Lublin - Pulawy/Lublin, Lublin , Poland

Specialties:

Additional Specialties:

Research Interests:

Education

Jun 2017
European Association of Urology
FEBU
Mar 2016
Medical University of Lublin
Ph D
urolithiasis
Mar 2013
Klinik für Urologie: UMM Universitätsmedizin Mannheim
MD -scholarship
scholarship-urology training
Nov 2012
Klinik für Urologie: UMM Universitätsmedizin Mannheim
MD -scholarship
scholarship-urology training
Jun 2009
Medical University of Lublin
MD
study medicine
Apr 2007
Medical University of Lublin, Human Anatomy
Lecturer
lecturer

Experience

Nov 2017
European Journal of Clinical and Experimental Medicine
reviewer
http://www.ejcem.ur.edu.pl/en
Mar 2017
Preliminary outcomes of the European multicentre experience with the ZSI 375TM artificial urinary sphincter for treatment of stress urinary incontinence in men
Researcher
http://www.eusupplements.europeanurology.com/article/S1569-9056(17)30749-2/pdf
Nov 2012
Effect of "in vitro" induced glycation on thermostability of bone tissue.
Researcher
Int J Biol Macromol 2012 Nov 15;51(4):561-5. Epub 2012 Jun 15.
May 2011
Effects of nonenzymatic glycation on mechanical properties of demineralized bone matrix under compression.
Researcher
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22065392

Publications

39Publications

788Reads

3020Profile Views

2PubMed Central Citations

Medium-term results of implantation of the artificial urinary sphincter Zephyr ZSI 375

The 48th Scientific Congress Of The Polish Urological Association

Introduction Treatment of choice for patients who have iatrogenic urinary incontinence is implantation of an artificial urinary sphincter. Presentation of the outcomes of men undergoing the artificial urinary sphincter (AUS) implantation (ZSI 375; Zephyr Surgical Implants, Geneva, Switzerland). Evaluation of the safety and efficacy for male patients with urinary incontinence after an urological surgery. Materials and methods The artificial urinary sphincter ZSI 375 is a one-piece, consisting of an variable cuff, matched to fit around urethra, which is connected by tube to a pump and pressure regulating tank - it has no abdominal reservoir. Patients underwent a perineal incision ( cuff placement) and an inguinal incision ( pump and tank scrotal placement). Between July 2013 and June 2017, 50 patients underwent the artificial urinary sphincter ZSI 375 placement. The average time of operation was 90 min. (65 min.–150 min.). The follow-up was 20.04 (1–50) months. Results Only one patient experienced an early complication before activating the device. We have observed continence improvement for 88% of patients (44/50). Social continence (max 1 pad/day) was achieved for 58% of patients (29/50). We have noticed 3 mechanic failure of the artificial sphincter (6%) and 9 episodes of erosion (18%). 7 patients underwent the procedure of increasing pressure in the cuff by saline solution injection to compensation pouch. Conclusions Despite the low level of evidence, the artificial urinary sphincter is well tolerated, effective and recommended for male SUI treatment in urological guidelines. The artificial urinary sphincter ZSI 375 is allegedly safe and effective however our group of patients wasn't large and follow-up have not been long enough to identify long-term results. We need larger research group to confirm these results and define possible complications.

View Article
June 2018
214 Reads

Preliminary outcomes of the European multicentre experience with the ZSI 375TM artificial urinary sphincter for treatment of stress urinary incontinence in men

http://www.eusupplements.europeanurology.com/article/S1569-9056(17)30749-2/pdf

Eur Urol Suppl

INTRODUCTION & OBJECTIVES: To evaluate the outcomes of an artificial urinary sphincter implantation, the ZSI 375 device in male patients with stress urinary incontinence at seven unrelated centres in Europe. The primary outcome was continence. The secondary outcomes included: improvement and complication rates. MATERIAL & METHODS: It is a retrospective, non-randomised, multicentre study from January 2012 to December 2014, with 106 consecutive men with moderate to severe SUI. The patients were followed up until November 2015. All men had failed previous rehabilitation by pelvic floor training and electrostimulation. This study was carried out in agreement with applicable laws and regulations, good clinical practice, and ethical principles, as described in the Declaration of Helsinki in 1975, and revised in Tokyo in 2008. •106 patients with the mean age of 71.56 years (8.9; 26-85). •The mean (range) period of incontinence: 48.6 (11-132) months, •91% were incontinent > 1 year before implantation. Among the total patient population: •The mean number of urinary pads used daily was 4.22, •96 patients (90.6%) were considered to have had a severe incontinence, with a daily pad usage ≥4 at baseline. The mean (SD; range) operative time was 94 (17; 70-150) min. Uneventful implantation was performed in 82 patients (77.3%). No man experienced bladder overactivity, chronic urinary retention, or any other adverse effect following the device activation. RESULTS: Postoperative complications occurred in 24 patients (22.6%): Infection: 2 cases (1.8%), one at the site of mesh implantation and the other in the perineal area leading the explantation of the device. All infections occurred early in the series. Postoperative erosion of the urethra: 19 cases (17.9%) and it occurred at the mean time of 13.5 months. Mechanical failure (saline leakage) with resultant device re- implantation 3 patients (2.8%). Due to intraoperative injury of a silicone tube that connects a urethral cuff with a pump. The device had to be explanted in 24 patients (22.6%). The ZSI 375 implantation-related. CONCLUSIONS: AMS 800 is currently considered the gold standard: it has several drawbacks including: •complexity of the procedure, •significant cost, •no option to adjust the issued pressure of the device, •inability to re-adjust the cuff in case of postoperative urethral atrophy 4. In effort to improve the disadvantages of AMS 800, the ZSI 375 artificial urinary sphincter has recently been developed. As ZSI 375 is a relatively new device, only a handful of studies have explored its safety and efficacy in incontinent male patients •European multicentre experience in 106 patients with ZSI 375. •Largest series of the ZSI 375 implantations •Longest follow-up period available, •high success rate. During the mean follow-up period of 24 months the overall success rate was 91.8%. After the same follow-up time: 83.6% of patients were considered dry 8.2% of men improved, 8.2% of patients who failed the treatment. Total continence achieved with the ZSI 375 device was stable over 24 months. Previous studies regarding the ZSI 375 outcomes have shown excellent short-term results, which ranged from 87% to 94.2% 5,7,8. Our total continence rate is comparable with the reported continence rate for AMS 800 in a 24-month follow-up period of ≤ 90%.

View Article
March 2017
318 Reads

Stabilność termiczna kamieni układu moczowego a ich skład chemiczny i wytrzymałość mechaniczna. (2016 r.)

http://www.ipan.lublin.pl/pl/profil-pracownika/1067

XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016, 22-22

Potrzeba ciągłego usprawniania metod litotrypsji sprawia, że zainteresowanie właściwościami fizycznymi złogów moczowych nie zmniejsza się. W szczególności, nowe możliwości oferowane przez litotrypsję laserową wskazują na konieczność lepszego poznania termicznych parametrów rozpadu kamieni moczowych różnego typu. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy składem chemicznym kamieni, a ich fizyczną trwałością – mechaniczną i termiczną. Fragment każdego złogu poddano kolejno spektroskopii Ramana, ściskaniu osiowemu do zniszczenia oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) od 60oC do 350oC. W widmach ramanowskich zidentyfikowano składniki mineralne złogów. Szczawian wapnia (COM/COD) był głównym składnikiem w 68% zbadanych kamieni, hydroksyapatyt (HAP) w 18%, kwas moczowy (UA) w 9%, a struwit (MAPH) w 5%. Wytrzymałość złogów COM była znacząco większa niż innych. Procesy termicznej dekompozycji były obserwowane na termogramach wszystkich próbek, nawet tych złożonych z kryształów HAP, czy UA, topniejacych w temperaturach wyższych niż 350oC. Termogramy miały złożoną strukturę, a temperatura głównego piku była skorelowana z wytrzymałością kamienia. Temperatury te dla trzech głównych typów kamieni były istotnie różne, ale procesy widoczne na termogramach nie były w sposób jednoznaczny powiązane ze składem mineralnym. Tak więc, niektóre z procesów zachodzących w temperaturach do 250°C zinterpretowano jako rozpad glikozamonoglikanów i innych organicznych składników złogów. Tym bardziej, że zostały one zidentyfikowane w widmach ramanowskich. Podsumowując, analiza DSC pozwoliła na uzyskanie informacji o granicznych temperaturach rozpadu kamieni moczowych oraz pokazała, że na fizyczną stabilność kamieni wpływa nie tylko ich skład mineralny, ale w istotnym stopniu również obecność glikozaminoglikanów, które sklejają kryształy minerału w złogach.

View Article
June 2016
304 Reads

Analiza związku pomiędzy strukturą chemiczną a fizyczną stabilnością kamieni układu moczowego w aspekcie poszukiwania nowych strategii terapeutycznych kamicy moczowej.

Authors:
Wojciech Dyś

http://www.uroonkologia2016.com/program-konferencji,64.html

XIII Lubelskie Dni Urologiczne - Uroonkologia 2016 r. Zamość, 20-21.05.2016 r.

View Article
May 2016
306 Reads

Short-term results of implantation of the artificial urinary sphincter Zephyr ZSI 375.

CEJU Supplement 1 2015 page 69-70

Central European Journal of Urology

Introduction. Treatment of choice for patient who have iatrogenic urinary incontinence is implantation of an artifitial urinary sphincter. Objectives. Presentation of the outcomes of men undergoing the artificial urinary sphincter (AUS) implantation (ZSI 375; Zephyr Surgical Implant, Geneva, Switzerland). Evaluation of the safety and efficacy for male patients with urinary incontinence after a radical prostatectomy and TURP. Material and methods. The artificial urinary sphincter ZSI 375 is a one-piece, consist of an variable cuff, matched to fit around urethra, which is connected by tube to a pump and pressure regulating tank - it has no abdominal reservoir. Patients underwent a perineal incision (cuff placement) and an inguinal incision (pump and tank scrotal placement). Betwenn July 2013 and March 2015, 23 patients underwent the artificial urinary sphincter ZSI 375 placement. The average time of operation was 1 hour and 35 min. ( 1 hour 20 min - 1 hour 55 min). The follow-up was 1-20 months. Results.No patients experienced any early complications after activating the device. We have observed continence improvement for 96% of patients. Social continence (max 1 pad/day) was achieved for 48% of patients. We have noticed 1 mechanic failure of the artificial sphincter and 2 episodes of erosion. 7 patients underwent the procedure of increase pressure in the cuff by saline solution injection to hydraulic circuit. Conclusion. Despite the low level of evidence, the artificial urinary sphincter is well tolerated, effective and recommended for male SUI treatment in urological guidelines. The artificial urinary sphincter ZSI 375 is allegedly safe and effective however our group of patients was to small and follow-up have not been long enough to identify long-term results. We need larger research group to confirm these results and define possible complications.

View Article
September 2015
387 Reads

Wyniki leczenia chorych na kamicę dolnego kielicha nerki metodą nefrolitotrypsji przeskórnej.

CEJU 2015 Sep; Supplement 1

Central European Journal of Urology

Wprowadzenie. Celem leczenia chorych na kamicę dolnego kielicha nerki metodą nefrolitotrypsji przezskórnej (PCNL- percutaneus nephrolitthotrypsy) jest oczyszczanie kielicha z kamieni metodą endoskopową w sposób jak najmniej inwazyjny. Cel pracy. Retrospwktywna ocena wyników leczenia chorych na kamicę dolnego kielicha nerki metodą PCNL. Materiał i metody. W okresie od stycznia 2004r. do grudnia 2012 r. metodą PCNL leczonych było 122 chorych ( 52 mężczyzn i 70 kobiet) z kamicą dolnego kielicha nerki. Kamica pierwotna wystepowała u 68 chorych ( 55,7%), natomiast nawrotowa dotyczyła 54 pacjentów(44,26%). W tej grupie 80 pacjentów (65,6%) miało pojedyncze kamienie, natomiast 42 (34%) więcej niż jeden. U 58 chorych (47%) kamica zlokalizowana byla po stronie prawej , natomiast u 64 (52,5%) po stronie lewej. PCNL wykonywano z dostępu przez dolny kielich z wykorzystaniem rozszerzadeł Alkena oraz nefroskopu 26 Chr w ułożeniu na brzuchu....

View Article
September 2015
313 Reads

Metody leczenia nietrzymania moczu po prostatektomii radykalnej.

http://www.uroonkologia2015.pl/program-konferencji,64.html

XII Lubelskie Dni Urologiczne Uroonkologia 2015 r.

View Article
May 2015
309 Reads

Jubileusz 40–lecia działalności Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach

Przegląd Urologiczny 2014/5 (87) page 93

Przegląd Urologiczny

Jako pierwszy głos zabrał prof. Maurice Stephan Michel z Mannheim z Kliniki Urologii Uniwersytetu w Heidelbergu – uczeń słynnego Petera Alkena, który przedstawił wykład zatytułowany „Co nowego w endourologii”. Profesor Michel pokazał jak wysoki poziom zaawansowania, również technologicznego, osiągnęła urologia w XXI wieku. Przedstawił nowe metody leczenia łagodnego rozrostu stercza takie jak Prostatic Urethral Lift PUL czy wstrzyknięcia PRX 302. Podczas obrazowania dróg moczowych możemy wykorzystywać cystoskopię fluorescencyjną PDD, obrazowanie wąską wiązką NBI oraz system SPIES bazujący na pięciu różnych systemach tworzenia obrazu. Również nowe metody wspomagania dostępu do nerek czy wykonywania procedur laparoskopowych w przyszłości z pewnością będą stanowiły ciekawą alternatywę dla procedur klasycznych. Następnym mówcą był prof. Krzysztof Bar, kierownik Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej w Lublinie, który przedstawił zebranym wykład poświęcony trudnemu problemowi, jakim jest rezydualny guz pęcherza moczowego po przezcewkowej elektroresekcji (TURBT). Profesor Bar wielokrotnie podkreślał w swoim wystąpieniu konieczność odważniejszego podejmowania przez urologów decyzji o postępowaniu radykalnym czyli o cystektomii. Swoją argumentację poparł wieloma nagraniami z wykonywanych przez siebie operacji na pęcherzu moczowym. Temat laparoskopii otworzył profesor Piotr Chłosta, przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Kierownik Kliniki Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspierając się znakomitymi zdjęciami szczegółowo i wyczerpująco przedstawił zebranym postęp, jaki się dokonał w ostatnich latach w tej dziedzinie chirurgii urologicznej. Bardzo miłym gestem było odniesienie się przez Profesora Chłostę do historii puławskiej Urologii oraz bogatej historii samego miasta. Temat kontynuował profesor Tomasz Drewa wykładem pt. „Stan chirurgii laparoskopowej w urologii onkologicznej”. Okazuje się, że w naszym kraju nadal wykonuje się zbyt mało nefrektomii, operacji nerkooszczędzających (NSS) oraz cystektomii techniką laparoskopową. Szczególnie zastanawiająca jest mała ilość cystektomii wykonywanych laparoskopowo, pomimo że ta operacja uznawana jest za łatwiejszą niż laparoskopowa prostatektomia radykalna. Procedura ta jest także dobrze wyceniona przez NFZ. Jednocześnie ilość radykalnych prostatektomii jest zadowalająca, co wynika z lepszego systemu nauki opierającego się na właściwych relacjach Mistrz-Uczeń podczas szkolenia. W drugim wykładzie Prof. Drewa przedstawił krytyczne spojrzenie na przerywaną hormonoterapię w raku gruczołu krokowego. Szczegółowa analiza nie wykazuje ewidentnych dowodów na jej skuteczność co skłania do przemyśleń nad zasadnością jej stosowania. Zalecenia EAU uznają przerywaną hormonoterapię jako leczenie już nieeksperymentalne, ale zasadność jej wdażania opierają tylko na szerokim stosowaniu tej metody w różnych sytuacjach, a nie na „high level of evidence”. Profesor Drewa podkreślał konieczność stosowania w zaawansowanym raku stercza leczenia systemowego (hormonoterapia i chemioterapia), a w przypadku włączania hormonoterapii prowadzenie jej w systemie ciągłym. Po przerwie w kolejnej sesji programowej dotyczącej leczenia nietrzymania moczu (NM) z bardzo ciekawym wykładem wystąpił dr Christophe Llorens ze Szwajcarii. Przedstawił uczestnikom dane dotyczące leczenia nietrzymania moczu przy użyciu sztucznego zwieracza cewki moczowej (AUS - Artificial Urinary Sphincter) na przestrzeni ostatnich 5 lat. Temat leczenia NM kontynuował dr Emil Śledź – rezydent Oddziału Urologii w Puławach, który przedstawił doświadczenia ośrodka puławskiego, pomagającego osobom z nietrzymaniem moczu poprzez implantację sztucznego zwieracza cewki moczowej. Dotychczas przeprowadzono 18 takich operacji. W dalszej części spotkania dr Wojciech Dyś – rezydent Oddziału Urologii w Puławach – zaprezentował wyniki swoich badań dotyczących analizy składu kamieni moczowych. Podkreślał niezadowalające postępy nauki, jeśli chodzi o przyczynowe leczenie zwłaszcza kamicy szczawianowej, której udział wynosi obecnie ponad 80%. Przybliżył słuchaczom metodę badania złogów moczowych przy użyciu DSC (Differential Scanning Calorimetry). Jest to stosunkowo nowa metoda fizyczna pozwalająca na identyfikację rodzajów kryształów moczowych.

View Article
November 2014
295 Reads

Pulawy. 40th anniversary of the Department of Urology and Urological Oncology Advances in Urology

MEDICUS 10/2014 http://www.medicus.lublin.pl/index.php?pid=1239

MEDICUS

Over 2 million polish zł was the cost of the repair and modernization of Department of Urology and Urological Oncology Hospital in Pulawy, who in June this year celebrated its 40th anniversary. Was put into service a new, urological operating theatre, consisting of two operating rooms: one - to be open and laparoscopic surgery, and the second - to endoscopic procedures, with the possibility of the use of X-ray equipment. The branch has been renovated with all hospital rooms. The celebration is accompanied by a symposium attended by 120 people, among them: prof. Maurice Stephan Michel of Mannheim (Germany) and Dr. Christophe Llorens from Switzerland, as well as the elite of Polish urologists: prof. Krzysztof Bar (Lublin), prof. Piotr Chłosta (Cracow), prof. Tomasz Drewa (Torun) and PhD Roman Sosnowski (Warsaw).

View Article
October 2014
303 Reads

Preliminary results of implantation of the artificial urinary sphincter ZSI 375 ZEPHYR

http://kongres2014.pturol.org.pl/media/pdf/Program_Konferencji_2014.pdf

XLIV Congress of the Polish Urological Association

PRELIMINARY RESULTS OF IMPLANTATION OF THE ARTIFICIAL URINARY SPHINCTER ZSI 375 ZEPHYR Ireneusz Ostrowski1, Janusz Ciechan1, Emil Śledź1, Wojciech Dyś1, Krzysztof Mazurek1, Krzysztof Bar2 1 Department of Urology and Urological Oncology, Specialist Hospital, Pulawy, Poland 2 Department of Urology and Urologic Oncology, Medical University of Lublin, Poland Introduction. In patients with iatrogenic urinary incontinence after urological surgeries, the implantation of an artificial urinary sphincter is the treatment of choice. Purpose of the study. Evaluation of the early results of the implantation of an artificial urinary sphincter ZSI 375 Zephyr in 11 men with iatrogenic urinary incontinence . Materials and methods. The paper presents the preliminary results of the implantation of an artificial urinary sphincter ZSI 375 Zephyr. In the period from July 2013 to March 2014, 11 men underwent a surgery of the implantation of an artificial urinary sphincter ZSI 375 Zephyr. The operation time was approximately 1 hour 35 min . ( 1 hour 20 min. - 1 hour 55 min. ). The observation period was short - from one to nine months. Results. Immediately after the surgery, and in the early period after the activation we did not recorded any complications in any patients. Social urinary continence (max. 1 mattress protection / day ) was observed in all patients. 3 weeks after the activation, the hydraulic sphincter system was impaired in one patient. Four weeks after the activation, the container with a piston required refilling with saline in one patient in order to increase the pressure in the urethral sphincter cuff. Other problems and complications following the treatment were not recorded. All patients cope well with the operation of the hydraulic system of the artificial urethral sphincter. . Conclusions. Implantation of an artificial urinary sphincter ZSI 375 Zephyr is a surgery of moderate difficulty, effective and well tolerated by patients. In the short period of observation it is burdened with a low rate of complications. Good results largely depend on the correct classification of patients for this type of surgery. We need a larger group of patients and a longer observation time to assess the results of the treatment and obtain further conclusion.

View Article
September 2014
293 Reads

Pierwsze implantacje sztucznych zwieraczy cewki moczowej w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach

Przeglądzie Urologicznym 2014/2 (84)

Przeglądzie Urologicznym

Dnia 12 lipca 2013 roku w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach dokonano dwóch pierwszych w województwie lubelskim wszczepień sztucznego zwieracza cewki moczowej. Były to urządzenia szwajcarskiej firmy ZEPHYR Surgical Implants o nazwie ZSI 375. W ten sposób dołączyliśmy do ośrodków pomagających osobom z nietrzymaniem moczu poprzez implantację sztucznego zwieracza cewki moczowej. Przyczyny nietrzymania moczu (NM) u mężczyzn, które kwalifikują się do leczenia zabiegowego, dzielimy na zależne od zwieracza (pooperacyjne, pourazowe, wrodzone) oraz zależne od pęcherza moczowego (neurogenna dysfunkcja pęcherza, wady rozwojowe). Jednak bezsprzecznie największa uwaga skierowana jest na przypadki nietrzymania moczu po radykalnej prostatektomii (RP) oraz po zabiegach wykonywanych z powodu przeszkody podpęcherzowej (adenomektomia, TURP, TUIP, enukleacja za pomocą lasera). Jest to sytuacja całkowicie zrozumiała, jeśli popatrzymy na statystyki częstości występowania nietrzymania moczu po RP. Okazuje się, że pomimo stosowania procedury dokładnego preparowania i oszczędzenia pęczków naczyniowo-nerwowych podczas RP, częstość nietrzymania moczu po tym zabiegu operacyjnym, chociaż spadła, to nadal jest wysoka - waha się między 5% a 48% (w zależności od przyjętych kryteriów oceny nietrzymania moczu oraz doświadczeń ośrodka wykonującego RP). Rok 2013 rok był rokiem, w którym zdecydowaliśmy się jako pierwsi na Lubelszczyźnie wprowadzić kolejną innowacyjną procedurę - po PCNL i TURP przyszedł czas na implantację AUS. Do końca 2013 roku w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach wszczepiliśmy 7 sztucznych zwieraczy cewki moczowej ZSI 375. U trzech pacjentów nietrzymanie moczu było powikłaniem radykalnej prostatektomii, u dwóch RP i radioterapii, natomiast u dwóch zabiegu TURP (w tym jeden pacjent miał wykonaną dodatkowo radioterapię po operacji raka odbytnicy).

View Article
February 2014
293 Reads

Sprawozdanie ze stażu szkoleniowego w Klinice Urologii w Mannheim

Authors:
Wojciech Dyś

Przegląd Urologiczny 2013/5 (81)

Przegląd Urologiczny

Klinika Urologii Uniwersytetu w Heidelbergu, ma swoją siedzibę w Mannheim, będącym drugim co do wielkości miastem Badenii-Wirtembergii. Uniwersytet Heidelberg jest najstarszą uczelnią w Niemczech i trzecią pod tym względem w Europie. Jest największą kuźnią młodych naukowców w Niemczech. Ten niemiecki ośrodek urologiczny znany jest z endoskopowych procedur leczenia kamicy ukladu moczowego, chirurgii za pomocą robota oraz nowatorskich metod obrazowania układu moczowego. W listopadzie 2012 i kwietniu 2013 roku przebywałem w nim na stażu szkoleniowym i miałem możliwość uczestniczenia w pracy zespołu urologicznego. Obserwacja i czynny udział w codziennej pracy Kliniki Urologii Uniwersytetu w Heidelbergu (UMM ) były dla mnie wielką przyjemnością i dużym doświadczeniem...

View Article
May 2013
276 Reads

Effects of nonenzymatic glycation on mechanical properties of demineralized bone matrix under compression.

J Appl Biomater Biomech 2011 May-Aug;9(2):144-9

Department of Biophysics, Medical University of Lublin, Lublin, Poland.

View Article

Download full-text PDF

Source
http://dx.doi.org/10.5301/JABB.2011.8568DOI Listing
March 2013
343 Reads
2 Citations
1.160 Impact Factor

Effect of "in vitro" induced glycation on thermostability of bone tissue.

Int J Biol Macromol 2012 Nov 15;51(4):561-5. Epub 2012 Jun 15.

Department of Biophysics, Medical University of Lublin, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, Poland.

View Article

Download full-text PDF

Source
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2012.06.003DOI Listing
November 2012
340 Reads
2.860 Impact Factor

Effects of glycation on physical properties of demineralized bone matrix.

International Conference of the Polish Society of Biomechanics. 16-19.09.2012. Abstr, s. 303-304.

International Conference of the Polish Society of Biomechanics. 16-19.09.2012. Abstr

View Article
September 2012
261 Reads

Effects of nonenzymatic glycation on mechanical properties of demineralized bone.

27th DANUBIA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wrocław, September 22nd – 25th,

27th DANUBIA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wrocław, September 22nd – 25th, 2010

View Article
September 2010
261 Reads

Analiza kalorymetryczna macierzy kolagenowej tkanki kostnej poddanej glikacji in vitro.

XVII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne. Kazimierz nad Wisłą, 10-11 czerwiec 2010. Streszcz, s. 22-23,

XVII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne. Kazimierz nad Wisłą, 10-11 czerwiec 2010

View Article
June 2010
264 Reads

Effect of collagen glycation on the stability of organic phase in bone tissue.

Curr. Top. Biophys. 2010 vol. 33 (suppl. B), s. 60-61.

Curr. Top. Biophys. 2010 vol. 33

View Article
April 2010
263 Reads

Breast and cervical cancer prevention in rural areas of Lublin on the example of Wola Uhruska region, 2005-2008. (Profilaktyka raka sutka i szyjki macicy w środowisku wiejskim Lubelszczyzny na przykładzie gminy Wola Uhruska w latach 2005-2008.)

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/56005/

IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Krasiczyn, 17-19 września 2009, [b. pag.]

View Article
September 2009
268 Reads

Breast and cervical cancer prevention in rural areas of Lublin on the example of Wola Uhruska region, 2005-2008.

Environment and human health. Pod. red. Andrzeja Borzęckiego, Lublin 2009, WSCHÓD Agencja Usługowa,

Environment and human health.

View Article
July 2009
258 Reads

Profilaktyka raka sutka i szyjki macicy w środowisku wiejskim Lubelszczyzny na przykładzie gminy Wola Uhruska w latach 2005-2008.

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/54159/

XLVII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. Lublin, 13-14 grudzień 2008. [Streszcz.], s. 23.

View Article
December 2008
255 Reads

Tuberculosis prevention in the rural areas of Lublin District.

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/49211/

XLVI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. Lublin, 19-20 kwietnia 2008. [Streszcz.], s. 168.

View Article
April 2008
247 Reads

Profilaktyka raka sutka i szyjki macicy województwa lubelskiego na przykładzie wybranych gmin: Wola Uhruska, Zwierzyniec, Rejowiec.

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/49109/

XLVI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. Lublin, 19-20 kwietnia 2008. [Streszcz.], s. 77.

View Article
April 2008
254 Reads

Tuberculosis prevention in rural area.

Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T.

Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych

View Article
August 2007
244 Reads

Prevention carcinoma mammae and cervical cancer in rural and small town area. (Dostępność badań profilaktycznych raka sutka i szyjki macicy w środowisku wiejskim i małego miasta na Lubelszczyźnie.)

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/44872/

IV Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa: "Promocja zdrowia, profilaktyka i znaczenie czynników środowiskowych w chorobach nowotworowych. Problemy definiowania niepełnosprawności." Sanok, 31

View Article
June 2007
257 Reads

Prevention carcinoma mammae and cervical cancer in rural area.

Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5A, s. 146-148, bibliogr., IV International Scientific Confe

Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5A

View Article
May 2007
256 Reads

Profilaktyka raka sutka i szyjki macicy w środowisku wiejskim Lubelszczyzny.

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/44557/

Krajowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Lublin, 10-11 marca 2007. [Streszcz.], s. 46.

View Article
March 2007
251 Reads

Profilaktyka raka sutka i szyjki macicy w środowisku wiejskim. (Prevention carcinoma mammae and cervical cancer in rural area.)

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/43260/

III Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa "Niepełnosprawność w następstwie chorób nowotoworowych. Definiowanie niepełnosprawności". Sanok, 29-30 czerwca 2006. Streszcz, s. 51-52.

View Article
June 2006
255 Reads

Dostępność a zapotrzebowanie na usługi medyczne wśród ludności wiejskiej. (Availability and demand for health care service among rural populations.)

Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 8, s. 11-15, bibliogr. sum., Promocja zdrowia w chorobie

Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 8

View Article
May 2006
256 Reads

Profilaktyka gruźlicy płuc mieszkańców wsi na przykładzie gminy Wola Uhruska.

Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 8, s. 16-19, bibliogr. sum., Promocja zdrowia w chorobie

Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 8,

View Article
March 2006
253 Reads

Częstotliwość badań RTG mieszkańców wsi na przykładzie gminy Wola Uhruska.

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/39649/

Krajowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Lublin, 21-22 stycznia 2006. [Streszcz.], s. 40.

View Article
January 2006
241 Reads

Uzależnienia w cukrzycy.

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/39670/

Krajowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Lublin, 21-22 stycznia 2006. [Streszcz.], s. 63.

View Article
January 2006
251 Reads

Zapotrzebowanie na usługi medyczne dorosłej populacji gminy Wola Uhruska.

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/39673/

Krajowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Lublin, 21-22 stycznia 2006. [Streszcz.], s. 66.

View Article
January 2006
268 Reads